SOSTENIBILITAT

Creiem i apliquem el concepte sostenibiltat en totes les nostres tasques. Creiem que els recursos han de ser renovables generació rere generació. Per això potenciem el treball manual i l'ús de bestiar en la gestió de les nostres vinyes reduïnt al màxim l'ús de combustibles fòssils. No llaurem, utilitzem adobs naturals i adob verd i sobretot, creiem en la capacitat humana per treballar i elaborar a partir de la terra de què pot disposar un família. D'aquesta manera, treballem dues hectàrees de vinya amb un sostre de tres, ja que considerem aquesta la superfície màxima que pot assimilar un celler de les nostres característiques.

       BIODIVERSITAT

Busquem un equilibri en els nostres ceps i per això creiem indispensable potenciar la vida en tota la seva plenitud. A les nostres vinyes no només hi ha ceps, sinó tota la vegetació de tipus herbaci que creixi de forma natural ja que aquesta ofereix refugi i aliment a depredadors de fongs i/o insectes perjudicials per a aquestes. Als vespre hi veureu volar rat-penats, orenetes i falciots, tota classe d'insectes rèptils, mamífers, bacteris... No emprem pesticides de cap tipus i estem experimentant amb substractes herbacis i làctics per a evitar també tractaments de sofre i coure. Potenciant la biodiversitat evitem plagues i tractaments que malmeten els ecosistemes i la salut de les persones.

    AMOR A LA TERRA

Aquest és un projecte que sobretot pretén reconnectar les persones amb el seu entorn natural més immediat i potenciar l'estima i coneixença d'aquest. Entenem que en les últimes dècades hem donat l'esquena al patrimoni i recursos naturals, això fa que els boscos s'hagin convertit en grans polvorins. Volem demostrar que a la comarca del maresme moltes famílies podrien viure cuidant el territori mantenint tot el sistema agro-forestal actiu i cuidat reduïnt així el risc d'incendis, creant tallafocs i sobretot elaborant productes de proximitat i qualitat. A part del sector agrari, també apostem per al desenvolupament del sector ramader, molt vinculat a la vinya i el forestal pel que fa a biocombustibles i producció de fustes per a bótes i suros per als taps.